Om svømmehallen

Svømmehallen har 6 svømmebaner - en 1m vippe og en 3m vippe. 

Vores lille bassin er opvarmet til 28,9 grader.

Vi har sauna i herreomklædning og dameomklædning (Er pt. lukket ned pga. energimæssige hensyn)

Der er i begge omklædningsrum pusleborde, babybadekar og kravlegård.

Svømmehallen er udstyret med hjertestarter.

Fra Trygfonden har svømmehallen fået redningskranse på væggen.

Desuden har man alarmknapper på væggen, som kan tilkalde livredder i situationer, hvor svømmeinstruktører og brugere har brug for hjælp.

I offentlig åbningstid er der altid 2 livreddere på vagt.

 

Historisk

Svømmehallen er fra 1977.

I 1987 kom personalebygningen til.

Nogle svømmehaller har sandfilter, men her i svømmehallen har man haft en mindre diatomitfilter, som i år 2014 er blevet skiftet til et nyt vandbehandlingsanlæg, som kan klare miljøkravende gældende fra 2017.

Selvom man benytter vandbehandlingsanlæg og klor samt bundsugning for at sikre høj vandkvalitet, er vi dog stadig afhængig af de besøgendes hjælp, i form af at man husker en god afvaskning.

Man gør meget for at bevare svømmehallen, således har man indsat en ion-vender i betonen, for at hindre erodering.