Om svømmehallen

Svømmehallen har 6 svømmebaner - en 1m vippe og en 3m vippe. 

Vores lille bassin er opvarmet til 29 grader.

Vi har sauna i herreomklædning og dameomklædning.

Der er i begge omklædningsrum puslebord, babybadekar og kravlegård.

Svømmehallen er udstyret med hjertestarter. Fra Trygfonden har svømmehallen fået redningskranse på væggen. Desuden har man alarmknapper på væggen, som kan tilkalde livredder i situationer, hvor svømmeinstruktører og brugere har brug for hjælp.

I offentlig åbningstid er der altid 2 livreddere på vagt.

 

Historisk

Svømmehallen er fra 1977.

I 1987 kom personalebygningen til.

Nogle svømmehaller har sandfilter, men her i svømmehallen har man haft en mindre diatomitfilter, som i år 2014 er blevet skiftet til et nyt vandbehandlingsanlæg, som kan klare miljøkravende gældende fra 2017.

Selvom man benytter vandbehandlingsanlæg og klor , samt bundsugning for at sikre høj vandkvalitet, er vi dog stadig afhængig af de besøgendes hjælp, i form at man husker en god afvaskning.

Man gør meget for at bevare svømmehallen, således har man indsat en ion-vender i betonen, for at hindre erodering.